Menu

Privacybeleid

Wie zijn wij

Wij zijn ‘Gespecialiseerd pedicure praktijk Bianca Reinders Sweet Hands & Feet’.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van u en waarom

Gespecialiseerd pedicure praktijk Bianca Reinders Sweet Hands & Feet gebruikt uw gegevens alleen voor:

  • het verzetten of maken van afspraken,
  • informatie die voor u van belang kan zijn informatief of financieel,
  • voor persoonlijk contact,
  • het versturen van facturen,
  • het versturen van uitnodigingen en afspraak herinneringen van gespecialiseerd pedicure praktijk Bianca Reinders Sweet Hands & Feet

 

Gespecialiseerd pedicure praktijk Bianca Reinders Sweet Hands & Feet draagt er zorg voor dat uw gegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden.

Gespecialiseerd pedicure praktijk Bianca Reinders Sweet Hands & Feet, de eigenaar van dit bedrijf is de enige persoon die deze gegevens kan inzien en gebruiken en zal nimmer zonder uw toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.

Hoe lang bewaren wij uw data

Na het laatste contact met u zullen uw gegevens maximaal 3 jaar bewaard worden. Daarna zullen zij vernietigd worden.

Welke rechten hebt u over uw data

U kunt verzoeken om een exportbestand van uw eigen persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben verwijderen, mits dit geen data betreft die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Translate »